Tvarosloví | UMÍM ČEŠTINU?

Tvarosloví

PROCVIČ SI V ON-LINE S TESTECH

skloňování a časování ohebných slovních druhů českého jazyka
mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves i dalších slovních druhů
pravidelné odvozování slov pomocí předpon a přípon
stupňování přídavných jmen a příslovcí
třídění slovních druhů podle mluvnického významu a další jazykové jevy z oblasti tvarosloví

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY Z TVAROSLOVÍ PRO 5. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3   

TESTY Z TVAROSLOVÍ PRO 7. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

TESTY Z TVAROSLOVÍ PRO 9. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

🤓 TIŠTĚNÁ VERZE UMÍM ČEŠTINU? – TVAROSLOVÍ OBSAHUJE MNOHEM VÍCE TESTŮ, A TEDY MNOHEM VÍCE OTÁZEK. OVĚŘ SI TO.

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.