Literární výchova

V TĚCHTO TESTECH Z LITERATURY SI PROCVIČÍŠ:

literární druhy – poezie, próza, drama
rozlišování žánrů – hádanka, říkanka, anekdota, pohádka, pověst, povídka, fejeton, bajka, báje, epos, legenda, román atd.
druhy poezie a druhy rýmů
základní literární směry a pojmy
významné autory české a světové literatury

VYBER SI OBTÍŽNOST

TEST Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY PRO 5. ROČNÍK

TEST 1

TESTY Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY PRO 7. ROČNÍK

TEST 2     TEST 3

TESTY Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY PRO 9. ROČNÍK

TEST 4      TEST 5

🤓 TIŠTĚNÁ VERZE UMÍM ČEŠTINU? – LITERÁRNÍ VÝCHOVA OBSAHUJE MNOHEM VÍCE TESTŮ, A TEDY MNOHEM VÍCE OTÁZEK. OVĚŘ SI TO.
tetris

…a zvládnout přijímačky z češtiny

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.