Sloh | UMÍM ČEŠTINU?

Sloh

V TĚCHTO TESTECH Z ČESKÉHO JAZYKA SI PROCVIČÍŠ

základní slohové útvary českého jazyka (vyprávění, popis, líčení, charakteristika, úvaha, výklad, inzerát, oznámení aj.)
vrstvy národního jazyka (spisovný a nespisovný jazyk, hovorová čeština, citově zabarvená slova, slang aj.)
rozlišení a využití nespisovných útvarů češtiny
použití jazykových prostředků odpovídajících komunikační situaci
členění textů a textovou návaznost
a další jazykové jevy z oblasti stylistiky (slohu)

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY ZE SLOHU PRO 5. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3   

TESTY ZE SLOHU PRO 7. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3   

TESTY ZE SLOHU PRO 9. ROČNÍK

TEST 1    TEST 2    TEST 3   

TIŠTĚNÉ PRACOVNÍ SEŠITY SLOHU 9 I INTERAKTIVNÍ VERZE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ A PC (VČETNĚ MULTILICENCÍ PRO ŠKOLY) OBSAHUJÍ MNOHEM VÍCE TESTŮ, A TEDY MNOHEM VÍCE OTÁZEK. VYZKOUŠEJ JE.
noty

…a zvládnout přijímačky z češtiny

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.