Porozumění textu | UMÍM ČEŠTINU?

Porozumění textu

V TĚCHTO TESTECH Z ČEŠTINY SI PROCVIČÍŠ:

celistvost a soudržnost textu
čtení s porozuměním a kritické čtení
nalezení (pochopení) hlavní myšlenky sdělení (rozlišování podstatných a okrajových informací v textu)
vyvozování závěrů z přečteného textu
odlišování faktů od názorů a hodnocení
rozpoznávání manipulativní komunikace a další jazykové jevy z oblasti porozumění textu

VYBER SI OBTÍŽNOST

TESTY Z POROZUMĚNÍ TEXTU PRO 5. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

TESTY Z POROZUMĚNÍ TEXTU PRO 7. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

TESTY Z POROZUMĚNÍ TEXTU PRO 9. ROČNÍK

 TEST 1     TEST 2     TEST 3    

🤓 TIŠTĚNÁ VERZE UMÍM ČEŠTINU? – POROZUMĚNÍ TEXTU OBSAHUJE MNOHEM VÍCE TESTŮ, A TEDY MNOHEM VÍCE OTÁZEK. OVĚŘ SI TO.

…a zvládnout přijímačky z češtiny.

Potřebuješ doučování? Vyzkoušej naše učebnice a pracovní sešity. Poradit ti může také Internetová jazyková příručka nebo Slovník spisovného jazyka českého.